" கொரோனா தடுப்பூசி யார் எடுக்கக்கூடாது ? " ( Tamil version)

1 Просмотры
Издатель
For all my Tamil friends - my sincere request is to share this to your relatives so that we could clear the fear and promote vaccination as much as possible.

#drpal​
Please Subscribe here for Tamil videos:

கொரோனா தடுப்பூசி யார் எடுக்கக்கூடாது ?

English videos:


Like us on :
Категория
Российские боевики
Комментариев нет.